Prosjektene

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Askeveien barnehage
Avløs base
Balders gate 28
Bankplassen 4
Kartlegging og prosjektering av VVS-anlegg i en fredet monumental bygning.
Bekkestua ungdomsskole
Bjørnsletta skole
Brattvåg kirke
Brennaveien 6
Briskeby brannstasjon
Bryggebakken, Hammerfest brygge
Brøggers hus
Bøler Bad
Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg ifm. totalrehabiliteringen av Bøler bad.
Bøler kirke
Danckert Krohn
Diakonhjemmet Sykehus
Domus Media, UiO
E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
E6 Oslo øst
E6 Storhove – Øyer
Emma Hjort skole
Fet kirke
Fokusgården, Sørumsand
Follobanen
Frogner skole og kultursenter
Fuglehauggata 15
Gjettumkollen barnehage
Grefsen base
Harbitzalléen felt A
Haukeland sykehus stasjon
Vurdering av risiko for kondensdannelse på overflater i stasjonsområdet.
Hauketo skole
Helsehuset Fredrikstad
Holocaustsenteret
Holterkollveien 3
Holtet base
Holtet base – Bygningsfysikk
Huk servicebygg
Høgskulen i Sogndal
Håndbok V520 Tunnelveiledning
Intercity Dovrebanen, Kleverud-Sørli
Intercity Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker
Jackon
Jarenga barnehage
KILAB Jessheim
Kvartal Stortorget (Kuben)
Leiraveien bussanlegg
Lieråsen tunnel
Beregning av forurensning fra maskiner og vurdering av nødvendig tunnelventilasjon.
Løren skole
Test1
Lørenbanen
Majorstutunnelen
Moss sykehus – Ny øyeinjeksjonsklinikk
Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen
Nannestad kommunehus
Nedre Valle – Bydel Ensjø
Nittedal ungdomsskole
NMBU
NMBU Urbygningen
Nord-Aurdal ungdomsskole
Nordox fabrikker
Nordseter ungdomsskole
Nordviken Øvre
NTNU Gjøvik
Nye Majorstuen stasjon
Nygård sykehjem
Nylende Park
Fagutredning av VAO, energi og klima i forbindelse med omregulering av Nylende park
Orbit Arena
Orneshaugen Forsamlingshus
Oslo katedralskole
Oslo rådhus
Oslo universitetssykehus HF – oppgradering av laboratorier
PonCat Berger
Prost Stabels vei 22
Ravnsborgveien 18
Refstad skole
Ringerike sykehus
Ringeriksbanen og E16
Rolf Olsens vei 28
Sentrum brannstasjon
Sentrum videregående skole, Hedmark
Splitkon massivtrefabrikk
St. Josephs hospital
Stallbygningen og Ridehuset, Oslo politikammer
Sørvald bo- og behandlingssenter
Trampoline- og treningspark, Luhrtoppen 2
Tyrifjorden brygge
Kartlegging og prosjektering av VA og overvann til oppføring av nytt boligfelt ved Tyrifjorden.
Tøyen stasjon
Venjar-Langset
Villa Stenersen
Vormsund ungdomsskole