Prosjektene

Akershus Universitetssykehus – Ombygning av obduksjonssal
Prosjektert VVS-tekniske anlegg med nye føringer innpasset i eksisterende anlegg og oppdeling i flere klimasoner
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Askeveien barnehage
Avløs base
Balders gate 28
Bankplassen 4
Kartlegging og prosjektering av VVS-anlegg i en fredet monumental bygning.
Bekkestua ungdomsskole
Bjørnsletta skole
Bilde av Brattvåg kikre
Brattvåg kirke
Brennaveien 6
Briskeby brannstasjon
Bryggebakken, Hammerfest brygge
Brøggers hus
Bøler bad
Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg ifm. totalrehabiliteringen av Bøler bad.
Bøler kirke
Danckert Krohn
Diakonhjemmet Sykehus
Domus Media, UiO
E18 Vestkorridoren, Lysaker – Ramstadsletta
E6 Oslo øst
E6 Storhove – Øyer
Emma Hjort skole
Fet kirke
Fokusgården, Sørumsand
Follobanen
Frogner skole og kultursenter
Fuglehauggata 15
Gjettumkollen barnehage
Grefsen base
Harbitzalléen felt A
Haukeland sykehus stasjon
Vurdering av risiko for kondensdannelse på overflater i stasjonsområdet.
Hauketo skole
Helsehuset Fredrikstad
Holocaustsenteret
Holterkollveien 3
Holtet base
Illustrasjon av Holtet base
Holtet base – Bygningsfysikk
Huk servicebygg
Høgskulen i Sogndal
Håndbok V520 Tunnelveiledning
Intercity Dovrebanen, Kleverud-Sørli
Intercity Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker
Jackon
Jarenga barnehage
KILAB Jessheim
Kommunedelplan vann og avløp – Indre Østfold kommune
Utarbeidelse av ny kommunedelplan for vann og avløp i Indre Østfold kommune
Kvartal Stortorget (Kuben)
Leiraveien bussanlegg
Lieråsen tunnel
Beregning av forurensning fra maskiner og vurdering av nødvendig tunnelventilasjon.
Løren skole
Test1
Lørenbanen
Majorstutunnelen
Moss sykehus – Ny øyeinjeksjonsklinikk
Mulighetsstudie – Vann og avløp i Askim sør
Myntgata 2
Ny videregående skole ved Akershus festning
Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen
Nannestad kommunehus
Nedre Valle – Bydel Ensjø
Nittedal ungdomsskole
NMBU
NMBU Urbygningen
Nord-Aurdal ungdomsskole
Nordox fabrikker
Nordseter ungdomsskole
Nordviken Øvre
NTNU Gjøvik
Nye Majorstuen stasjon
Nygård sykehjem
Bilde av Nylende Park Utomhus Grindaker
Nylende Park
Fagutredning av VAO, energi og klima i forbindelse med omregulering av Nylende park
Orbit Arena
Orneshaugen Forsamlingshus
Oslo katedralskole
Oslo rådhus
Oslo universitetssykehus HF – oppgradering av laboratorier
PonCat Berger
Prost Stabels vei 22
Ravnsborgveien 18
Refstad skole
Ringerike sykehus
Ringeriksbanen og E16
Rolf Olsens vei 28
Sagatangen lokalmedisinske senter
Skisseprosjekt sentrumsnært sykehjem i Gran kommune
Sentrum brannstasjon
Sentrum videregående skole, Hedmark
Sophies Minde – Detaljprosjekt
Detaljprosjektering av VA-anlegg i forbindelse med totalrenovering av verneverdig barnehage
Sophies Minde – Skisse- og forprosjekt
Skisse- og forprosjekt av VA-anlegg i forbindelse med totalrenovering av verneverdig barnehage.
Splitkon massivtrefabrikk
St. Josephs hospital
Stallbygningen og Ridehuset, Oslo politikammer
Stokke deltidsbrannstasjon
VAO-rammeplan i Sandefjord kommune - Stokke deltidsbrannstasjon
Sørvald bo- og behandlingssenter
Trampoline- og treningspark, Luhrtoppen 2
Tyrifjorden brygge
Kartlegging og prosjektering av VA og overvann til oppføring av nytt boligfelt ved Tyrifjorden.
Tøyen stasjon
Ullevål sykehus – Institutt for klinisk medisin
Prosjektering og teknisk oppfølging i forfase, detaljfase og byggefase for VVS-tekniske anlegg og automasjon
VA-sanering Byggefelt Moen
Detaljprosjektering VA av Moen byggefelt i Indre Østfold kommune
Illustrasjon Venjar-Langset
Venjar-Langset
Villa Stenersen
Vormsund ungdomsskole